Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březen

048-ram.jpgBřezen - za kamna vlezem. ***** Březen bez vody - duben bez trávy. ***** Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. ***** Březen vlhký, rmutný - sedlák smutný. ***** Březnové slunce má ještě krátké ruce. ***** Březnové slunce od nohou studí. ***** Březnový sníh škodí polím. ***** Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. ***** Březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává. ***** Hřmí.li v březnu, sněží v máji. ***** Hřmí-li a prší v březnu, tak také v červnu. ***** Jsou-li v březnu časté mlhy, bývá mlhavý a deštivý rok. ***** Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. ***** Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích. ****** Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. ***** Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku a déšť. ***** Mnoho dešťů březnových - hubené léto. ***** Mokrý březen od rolníků nenáviděn. ***** Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato. ***** Panská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé. ***** Prach-li březen plodí, tráva, list se rodí. ***** Radlice, jež v březnu oře, v dubnu odpočívá v dvoře. ***** Skřivan si v březnu musí vrznout i kdyby měl zmrznout. ***** Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. ***** V březnu když se práší, stromy brzo raší. ***** V březnu prach - jistý hrách. ***** V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. ***** Zima, kterou březen nese, dlouho s námi  ještě třese.

 

1.březen

Jak je 1. března, takové bude celé jaro. ***** Sv. Eudoxie psa až po uši sněhem zavěje.

2.březen

O sv. Anežce zimě se od nás ještě nechce. ***** O sv. Anežce od kamen se nechce.

3. březen

Mrzne-li o sv. Kunhutě, mrzne ještě 40 dní. ***** Svatá Kunhuta - o chlup stoupne teplota.

5. březen

Svatá Adriana nedá spáti zrána.

6.březen

Na sv. Bedřicha slunko teplem zadýchá. ***** Svatý Bedřich teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.

S. Felicita sníh z polí odmítá.

7.březen

O sv. Tomáši sníh bředne na kaši. ***** Zima, kterou Tomáš nese, ještě dlouho s námi třese.

 

8. březen    Mezinárodní den žen

V současné době si pojem Mezinárodní den žen mnozí spojují s komunistickým režimem. Ale popravdě není tomu tak, historie tohoto dne patří do minulosti a s komunismem nemá pranic společného.

V roce 1857 v USA v březnu stávkovaly ženy z textilek za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce 1908. Ženy tehdy požadovaly zkrácení pracovní doby, vyšší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.
Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. V té době to ještě nebyl mezinárodní svátek a slavil se jen v Americe.
O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky na demonstrace švadlen v USA.
Pevný den ale tehdy také stanoven nebyl.
V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Datum bylo stanoveno na 19. března a ženy podporovány i muži požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.
Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března různé akce proti válce.
V únoru 1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a Prozatímní vláda schválila volební právo žen. Demonstrace byla 23. února , což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského. Tím se MDŽ definitivně ustálil na 8. březnu.
OSN oficiálně uznala MDŽ v roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády, jež o jeho existenci neměly dříve tušení.
Dnes si tento den připomínají státy západní Evropy, USA, Austrálie, v Rusku je dokonce dnem volna. Oslavy MDŽ jsou spojeny zejména s konáním přednášek na téma postavení žen ve společnosti a v rozdílných kulturách.
V bývalém Československu tehdejší KSČ bohužel tento den využila k propagandě komunistického režimu. Rudé karafiáty a verše představitelek Svazu žen asi pamětníci jen tak nezapomenou. Nicméně MDŽ je skutečně mezinárodním dnem, uznávaným v různých částech světa a naše komunistická minulost mu jen dává ostudnou rudou kaňku.

(použito z jiných stránek)

 

9.březen 2011  Popeleční středa

1.den 40 denního půstu, je přípravou na oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se uděluje popelem znamení kříže na čelo.

 

10.březen 

Mrzne-li na 40 mučedníků, přijde ještě 40 ranních mrazíků.

Mrzne-li na 40 mučedníků, bude úrodný rok.

 

12.březen

Na sv. Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který neoře. ***** Na svatého Řehoře v kožichu je předobře, na sv. Jáchyma už ne tak docela, na sv. JIří kožich do komory míří. ***** Na sv. Řehoře všecko na dvoře krákoře. ***** Na sv. Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře. *****Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.

 

17.březen

Mrzne-li na sv. Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

 

19.březen

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. *****  Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. *****  Mráz po sv. Josefu může uškodit květu, ale již ne člověku. *****  Mráz po sv. Josefu neuškodí květu. ***** Na sv. Josefa den když jasný, hospodář čeká rok krásný. ***** Na sv. Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok, prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda. ***** Na sv. Josefa se mají odkládat kožichy. ***** Na sv. Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele. ***** Pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok. ***** Sv. Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.

V březnu-li lihové páry zavanou, určitě je Josef pod parou.

 

20.březen

Na sv. Jáchyma skončila se už zima.

20. 3. 2019 v 22:58 začíná JARO!              20. 3. 3020 v 4:49 začíná JARO!

 

21.březen

JARO začíná v 00:20 SEČ

Byť byl jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.

Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

 

22. březen

Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.

 

25.březen  Zvěstování Panny Marie, Viktorín

Do matičky boží tráva neroste, i kdyby ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste, i kdyby ji palicí zatloukal. ***** Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky. ***** Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. ***** Když prší na Zvěstování Panny Marie, potlukou kroupy. ***** Matka Boží trávu množí. ***** Na Zvěstování Panny Marie vlaštovka jaro zvěstuje ***** O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu. ***** Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí. ***** Panna Maria zatopí i bez dřeva. ***** Panny Marie Zvěstování - zelených semen rozsévání. ***** Po Panny Marie Zvěstování - prvních kukaček přivítání, na Marie Nanebevzetí - kukačky za moře letí. ***** Po Zvěstování Panny Marie ranních mrazů ubude. ***** Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč. ***** Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok. ***** V den Panny Marie Zvěstování se nesmí hospodyně dotýkat vajec určených k nasazení, aby tato nezjalověla.

V neděli 25.března 2012 začíná letní čas!

 

27.březen

Světový den divadla

Jaké počasí je na svatého Ruprechta, takové bude i v červenci.

V neděli 27.března 2011 začíná LETNÍ ČAS !  V noci ze soboty na neděli ve 2 hodiny si posuneme čas na 3 hod.

 

28.březen

Den učitelů

 

30.březen

O sv. Kvirinu je teplo i ve stínu.

 

31.březen

O sv. Balbíně je u nás už po zimě. ***** Na Kvída už končí zima.

V neděli 31. března 2013 začíná LETNÍ ČAS!